Студио МЕГАВИЖЪН ЕООД

Контакти

гр. София

Тел.: 0889/ 811 893
Тел.: 02/ 87 00 385
Контактната информация и дейността на фирмата са актуализирани на 2023-01-05

E-mail

Кликни, за да видиш e-mail

Уеб сайт

  • Съобщи за неточност

    Моля, ако сте забелязали пропуски или неточна информация в този профил, тук е мястото да съобщите за това.

    Съобщи за неточност
  • Статистика
  • Поискай оферта
  • Рейтинг 5
  • Място 184/2601
  • Посещения 2119

Информация за фирмата

Фирмата е специализирана в създаването на софтуер за печатници - калкулация на печатни издания, управление на производствени потоци, следене на складови наличности, работа с клиенти, запитвания, оферти, счетоводство, фактуриране, ТРЗ, ОТК и т.н.

Сфера на дейност

Софтуер

МЕГАВИЖЪН е лидер на българския пазар повече от 20 години с над 100 внедрени продукта в големи, средни и малки печатници, издателства, книжни борси, рекламни агенции, фармацевтични компании и фабрики за опаковки.


ГУТЕНБЕРГ 2000
е специализиран софтуер за калкулация и управление на полиграфски процеси. Той е изграден от отделни програми и модули, които са свързани в мощна ERP система с версии за: офсетов печат, флексопечат, дигитален печат, печат на опаковки и др.

Базовата версия на продукта съдържа универсален калкулатор за изчисляване на полиграфическите разходи на всички видове печатни издания. Разполага с бази данни клиенти, машини, технологични операции, хартии, материали, разходни норми, цени и всичко необходимо за работата на една печатница

Разширените версии включват множество модули и програми. Принципната схема на една завършена система изглежда приблизително така:

ГУТЕНБЕРГ 2000

Модул ЗАПИТВАНИЯ приема поръчките и ги изпраща към модула за КАЛКУЛАЦИЯ, след което отиват в модула за ОФЕРТИ. Следва автоматично изготвяне на технологична карта и пускане на поръчката за производство през модула ГРАФИК, който организира и контролира работния процес в реално време. Работата автоматично се разпределя в отделни програми по всички работни фази на съответната поръчка: ПРЕДПЕЧАТ, ПЕЧАТ, ЛАКИРАНЕ, ЩАНЦОВАНЕ, КНИГОВЕЗКИ и т.н. След приключването на дадена операция, системата автоматично прехвърля задачите към следващото работно място. Така се проследява всяка стъпка от пътя на поръчката. Персоналът е под постоянен мониторинг - компютърът отчита кой, кога, какво е свършил и колко е заработил. Специална програма следи за движението на поръчките към и от външните ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, ако има такива. Програмата ОТК се грижи за откриването и отстраняването на слабости в работния процес. Друга програма извършва ЕКСПЕДИЦИЯ на готовата продукция към клиентите. Програмите СКЛАД и СНАБДЯВАНЕ осъществяват доставките на хартия и материали. А програмите КАСА и ФАКТУРИРАНЕ се грижат за лесното и прегледно осчетоводяване.

С логистичната подкрепа на ГУТЕНБЕРГ 2000 всички дейности в печатницата стават много по-ефективни и лесни за управление. Системата осигурява непрекъснат текущ контрол и пълна прозрачност на целия производствен процес. Намаляват се загубите на работно време, престоя на машините и разхищението на материали. Увеличават се производителността на труда и общата конкурентоспособност на предприятието.

Продуктът е на пазара над 20 години и е внедрен в над 100 обекта в цяла България. Огромните му възможности, съчетани с разумна цена, пълна поддръжка и непрекъснато обновяване, го правят без конкуренция на българския пазар. Програмата е създадена от Стефан Димитров - единствения програмист с полиграфическо образование и над 30 годишен опит. Дълбокото познаване на полиграфията и всички тънкости на занаята са в основата на успеха на програмата, правена от полиграфист за полиграфисти. Работният интерфейс е изключително изчистен и лесен за усвояване след кратко обучение.

Различните версии на ГУТЕНБЕРГ 2000 се ползва от: малки, средни и големи печатници, студия за предпечат, рекламни агенции и издателства.

Color Switcher