Перфорация

Създаването на система от отвори, разположени в линия върху листов или ролен материал, която осигурява леко разкъсване на материала по тази линия се нарича перфорация. Перфорацията се създава с помощта на специални перфориращи ножове, а самият процес на перфорация се нарича перфориране. Това е довършителен процес при изработване на полиграфическа продукция.
Перфорацията се прилага при производството на билети, талони, ценни книжа, тела на календари, рекламни материали, опаковки и други полиграфически изделия.

 

перфорация

Color Switcher