Печат на етикети

Услугата печат на етикети е доста обширно понятие и включва използването на различни технологии за печат, облагородяване и конвертиране. Етикетите могат да бъдат най-разнообразни според приложението им. За да получите по-прецизен отговор на търсенето, е по-добре да изберете конкретен вид на етикетите в "Свързани продукти" в дясно.  Най-общо етикетите могат да се класифицират според вида им, на рола, на лист, според вида на материала, хартиени, текстилни, от полимерни материали, както и от използваната технологията на печат: офсетов печат, дигитален печат, трансферен печат, флексопечат и др. 

Color Switcher