3D сканиране

3D сканирането е метод за прехвърляне на физическите мерки на даден обект в дигитален вид по организиран начин, като в резултат получаваме това, което обикновено се нарича 3D сканирани данни. Постига се чрез измерване координатите на множество точки от повърхността на обекта (в някои случай и цвета им), като получените 3D данни могат да се визуализират чрез 3D графично изображение от произволна пространствена гледна точка. Сканираните данни представляват пространствените характеристики на физическия обект, такива като форми и площи на повърхностите му, размери, обем, местоположение в пространството и др. Устройството, чрез което се събира 3D информация се нарича 3D скенер. Има много различни методи за извършване на 3D измервания на даден физически обект, поради което съществуват и скенери на основата на различни технологии.

Color Switcher