ВИП клиентите на каталога публикуват обяви безплатно

Мастила за принтери Roland

ПроСайн Ви предлага мастила за Вашите принтери Roland от лидера в мастилата Jetbest! Съответно ProMax за DX4 и ProMax 2 за DX5 и DX7 глави.

Екосолвентните мастила на Jetbest са абсолютно съвместими с оригиналните и не е нужно да бъде изхвърляно мастило при смяната им. Не е нужно и допълнително профилиране.

Предлагат се в бутилки по 500 мл.

За повече въпроси и цени: ПроСайн

гр. София
1528, ул. „Мюнхен“ №14
Бизнес Център Искър-Юг
Тел.: 02/ 862 19 22
Тел.: 0886/ 895 550
office@prosign.bg

Профил на Просайн в каталога Полиграфия Инфо.

Мастила за принтери Roland


От 06.04.2020 до 30.04.2021
ПроСайн

ПроСайн

София, 1528, ул. „Мюнхен“ №14
Бизнес Център Искър-Юг
Тел.: 02/ 862 19 22
Тел.: 0886/ 895 550

office@prosign.bg
http://www.prosign.bg

Още оферти от ПроСайн
Информация за фирмата в Полиграфия Инфо