Мегабордове

Мегабордовете се различават от билбордовете по размера. Стандартните размери на мегабордовете са 8х3 м, 8х4 м и 12х4 м или подобни. Магабордът е цялостно съоръжение и печата е само част от него. В списъкът с фирми по-долу можете да намерите фирми, които печатат или предлагат рекламни позиции за мегабордове в цялата страна.   

Color Switcher