Унипак АД

Унипак АД гр.Павликени е водещ производител на опаковки в Република България.


Сайтове

Контакти
Павликени
Индустриална зона 5200
ул. Тошо Кътев № 13
Тел.: 0610/ 511 04
Факс: 0610/ 511 09