Техноконсулт Калчев - ЕТ

Предлага широка типова гама от машини за рециклиране на отработени и замърсени разтворители и разредители. Предназначени са за полиграфическата индустрия. Произведени от CIEMME - Италия.


Сайтове

Контакти
София
1504, пк. 127
Тел.: 02/ 975 14 55
Факс: 02/ 975 14 56