Росбул Индустри ООД

Фирмата се занимава с производство на тапети.


Сайтове
http:// www.rosbulindustri.com

Контакти
Провадия
9200, ул. Дунав № 80
Тел.: 0899/ 862 323
Тел.: 0899/ 862 333
Тел./Факс: 0518/ 421 09
Тел.: 0518/ 420 44