Работни календари

Работните календари съчетават стенния и настолния работен календар. Състоят се от глава, подложка и книжни тела за дните, седмиците и месеците в календарната година. Имат и лента с прозорче за отбелязване на деня в годината(прозорче за работни календари).

Главата и подложката най-често се изработват заедно и носят рекламна информация за фирмата. Върху подложката се лепят книжните тела на месеците в годината. Самото книжно тяло на работните календари съдържа листи, на които са отпечатани дните и седмиците на месеците от календарната година и тези листи са залепени в книжен блок, в горния край на който е направена перфорация за по лесно откъсване на листа с изтеклия вече месец.

Най-често работен календар се изработва във варианти с едно или три тела, често наричани едносекционен или трисекционен.

При едносекционния вариант книжния блок има 12 листа с месеците на текущата година и в долния му край са дадени предходния и следващия месец от годината. Книжният блок /тялото на работния календар е залепен върху подложката.

При трисекционния вариант на работен календар има три книжни блока, залепени върху подложката един под друг. Първото тяло съдържа 13 листа, в които като първи лист е месец декември на предходната година и следват дванадесетте месеца на настоящата календарна година. Второто тяло съдържа дванадесетте месеца от настоящата календарна година и януари на следващата календарна година. Третото тяло съдържа от месец февруари на настоящата календарна година и месеците януари и февруари от следващата календарна година.  

Главата и подложката най често се изработват от хромов или опаковъчен картон, а телата на работните календари от офсетова хартия. В горната часта на главата може да се постави метална лайсна за окачване върху стена.

Други термини: тела за календари, тела за работни календари, трисекционни календари, едносекционни календари, материали за елементи на работни календари, прозрачна лента, лента с прозорче, прозорче за работни календари.

Color Switcher