Офсетов печат

Това е непряк метод на печат, при който мастилото в началото се пренася на междинен носител (гумено платно - офсет), а оттам – върху отпечатвания материал.

Печатащите и непечатащите елементи се намират в една равнина. В конвенционалния офсетов печат печатната форма се овлажнява с овлажняващ разтвор. Печатащите елементи имат хидрофобни свойства, т.е. способност да отблъскват овлажняващия разтвор, и едновременно олеофилни свойства, позволяващи им да възприемат мастилото. В същото време непечатащите елементи на печатната форма, обратно, имат хидрофилни и в същото време олеофобни свойства, благодарение на което възприемат овлажняващия разтвор и отблъскват мастилото. От печатната форма изображението се пренася върху гумен /офсетов/ цилиндър и оттам се предава на хартията /отпечатвания материал/. Преносът става непряко, защото отпечатваният материал /хартията преминава между гумения  /офсетов/  цилиндър и печатния /натисковия / цилиндър.

Офсетовият печат може да бъде ролен или листов, а според овлажняването, сух или с овлажняване.

С този тип печат се произвежда почти целия  спектър на печатна продукция  – книги, дипляни, каталози, брошури, календари, плакати, етикети, опаковки /хартиени и картонени/, стикери и др. 

Вижте най-точният и актуализиран всяка година списък на фирмите предлагащи офсетов печат в България. 

Color Switcher