Мастила за офсетов печат

За офсетовия печат са необходими пастообразни печатни мастила с висок вискозитет (динамически вискозитет η = 40…100 Па • с). Мастилата за офсетов печат трябва да имат такъв състав, че да не изсъхват по валците на мастиления апарат и по време на преноса им от печатната форма върху гуменото/офсетовото/ платно. Мастилата за офсетов печат имат следните компоненти:

  • фирнис (свързващо вещество) което се състои основно от твърди смоли (20—50%) с високо съдържание на колофон, алкидни смоли (до 20%) със съдържание на растителни масла (до 30%), такива, като ленено, соево и др, минерални масла (20—40%) и сикативи (<2%);
  • пигментна част (оцветители), в зависимост от цветовия тон от 10 до 30%;
  • добавки до 10%., такива като катализатори за сушенето (съединения на кобалта, мангана и др. метали); восъци за подобряване на мастилото на изтъркване; вещества, предотвратяващи преждевременото изсъхване и образуване на кора в кутията с мастило или по повърхността на мастилената вана;
  • силиконово масло, в мастилата за офсетов печат без овлажняване.

Многобройните изисквания към готовата печатна продукция изискват различна рецептура за всяко мастило за офсетов печат и това обикновено се отбелязва от фирмата призводител, която дава съответните указания за съдържанието и употребата на всеки вид мастило за офсетов печат.

Color Switcher